Start presentation

Média v HTML5

video, audio a canvas

Martin Hassman (http://zdrojak.root.cz)

1. 11. 2008, LinuxAlt, Praha

Co je HTML5?

Co obsahuje?

 • Příklady standardizace proprietárních řešení: innerHTML, getElementsByClassName, drag & drop, contenteditable, designMode
 • Specifikace reálného HTML, HTML z ulice (HTML as she spoke)

Novinky HTML5

Značky video, audio

Implementovány v Safari, Firefox 3.1

Proč?

Ukázka videa 1

<embed type="application/x-shockwave-flash"
src="/static/cz/shared/app/MediaCenter.swf"
quality="high"
wmode="transparent"
allowfullscreen="true"
flashvars="media_id=431380&bit=1225473403624233743826
&color=#000000&autostart=true&config_file_append="
width="440"
height="288">

Ukázka videa 2

<!--[if !IE]>-->
<object type="application/x-ms-wmp"
width="320" height="305">
 <param name="src" value="/services/playlist.asx">
 <param name="autostart" value="1" id="autoStart">
<!--<![endif]-->
 <param name="mute" value="0">
 <param name="autostart" value="1" id="autoStart2">
 <param name="autosize" value="0">
 <param name="stretchtofit" value="0">
 <param name="uimode" value="full">
</object>

Nešlo by to lépe?

Šlo

<video src="soubor.ogg"></video>

Fallback content

<video src="soubor.ogg">
 You can
 <a href="soubor.ogg">
  download video
 </a>
</video>

Atributy videa

<video src="soubor.ogg"
 controls
 autoplay
 poster="picture.gif"
>

Ovládání JavaScriptem

<video src="soubor.ogg"
 onclick="if (this.paused)
  this.play();
 else
  this.pause()"
>

Události

Celkem 22 událostí

 • play
 • pause
 • ended
 • progress
 • volumechange
 • seeking
 • seeked
 • waiting

Audio

Audio

<audio src="sound.ogg"></audio>

Atributy a události podobné jako u videa

Audio v JavaScriptu

var skladba = new Audio("sound.ogg");
skladba.play();

Co chybí?

Jednotný kodek
(Firefox implementuje OGG, Safari zase QuickTime)

Dohodnou se prohlížeče? NEVÍME!?!

Canvas

Implementován v Safari, Opeře,
Firefoxu, Chrome
Částečná emulace v IE

Co canvas umožňuje

 • Vykreslování 2D grafiky
 • Modifikaci obrázků, fotek
 • Interaktivní hry, grafy
 • Rozšíření možností prohlížečů

Značka canvas

<canvas></canvas>

Fallback content

<canvas>
 <img href="obrazek.png" alt="...desc...">
</canvas>

Context 2d

var canvas = document.getElementById("canvas");
var context = canvas.getContext("2d");
context.fillRect(10, 10, 20, 20);

Metody 2d

 • moveTo
 • lineTo
 • quadraticCurveTo
 • bezierCurveTo
 • arcTo
 • rect
 • fillRect

Metody 2d - pokračování

 • fill
 • createLinearGradient
 • createRadialGradient
 • drawImage

Metody 2d - pokračování 2

 • scale
 • rotate
 • translate
 • transform

Další informace

5 > 4

5 > 3

5 > 2

5 > 1

Otázky?