Start presentation

HTML5 is happening

Martin Hassman (http://zdrojak.root.cz)

6. 11. 2008, PROWAS, Praha

Co je HTML5?

Co obsahuje?

 • Příklady standardizace proprietárních řešení: innerHTML, getElementsByClassName, drag & drop, contenteditable, designMode
 • Specifikace reálného HTML, HTML z ulice (HTML as she spoke)

Novinky HTML5

Novinky HTML5 - pokračování

Novinky HTML5 - pokračování II

AJAX s historií

Implementován v IE8
emulace v dalších prohlížečích

Událost hashchange

<body
 onhashchange="..."
>
 • Alternatovou v HTML5 je history.pushState() a PopStateEvent

Data storage

Implementováno ve Firefoxu 2, nightly WebKitu a IE8,
emulovatelné Flashem

Dvě storage

 • HTML5 obsahuje i SQL storage pro řádově GB

Použití

localStorage.setItem('key', data);
localStorage.getItem('key');

Na co dát pozor

 • globalStorage (FF3) vs. localStorage (FF3.x, IE8)
 • Čas ukládání FF vs. IE
localStorage.setItem('key', data);
globalStorage["www.example.cz"].setItem('key', data);
 • Mám univerzální demo storage.html

Komunikace mezi okny

Implementován ve Firefoxu, nightly WebKitu, IE8

Komunikace mezi aplikacemi

 • Posílání: window.postMessage()
 • Příjem: onmessage=""
  frame1.postMessage('data', 'http://www.example.com/');
 • Ve starších prohlížečích emulovatelné ošklivými hacky

Canvas

Implementován v Safari, Opeře,
Firefoxu, Chrome
Částečná emulace v IE

Co canvas umožňuje

 • Vykreslování 2D grafiky
 • Modifikaci obrázků, fotek
 • Interaktivní hry, grafy
 • Rozšíření možností prohlížečů

Značka canvas

<canvas></canvas>

Fallback content

<canvas>
 <img href="obrazek.png" alt="...desc...">
</canvas>

Context 2d

var canvas = document.getElementById("canvas");
var context = canvas.getContext("2d");
context.fillRect(10, 10, 20, 20);

Metody 2d

 • moveTo
 • lineTo
 • quadraticCurveTo
 • bezierCurveTo
 • arcTo
 • rect
 • fillRect

Metody 2d - pokračování

 • fill
 • createLinearGradient
 • createRadialGradient
 • drawImage

Metody 2d - pokračování 2

 • scale
 • rotate
 • translate
 • transform

Canvas ukázka 3

Bluff

Excanvas - emulace pro IE (VML)

Excanvas - kdy zafunguje

 • 2d (ANO) - 3D (POMALU)
 • statické (ANO) - dynamické (POMALEJŠÍ)
 • práce s fotkami (NE)

Canvas vs Flash?

 • Vývojář webový vs specializovaný
 • Aplikace neinteraktivní vs interaktivní

Gears

Plugin od Google
inklinuje k HTML5

Gears implementuje

 • SQL storage
 • Pracovní vlákna
 • Offline aplikace

Další informace

5 > 4

5 > 3

5 > 2

5 > 1

Otázky?