Start presentation

HTML5 a budoucnost Webu

5 > 2

Martin Hassman

28. 3. 2008, WebCamp, Praha

Kde se HTML5 vzalo?

WHATWG (2004)

W3C (2007)

HTML5 - text/html

<!doctype html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">

		<title>Hello</title>
	</head>

	<body>
		<p>Hello World!</p>
	</body>
</html>
	
 • Nový a jednoduchý DOCTYPE
 • Zjednodušená deklarace kódování. Lze použít i starý způsob.

A znovu HTML5 - text/html

<!doctype html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8"/>

		<title>Hello</title>
	</head>

	<body>
		<p>Hello World!</p>
	</body>
</html>
	
 • "/" - This character has no effect except to appease the markup gods. As this character is therefore just a symbol of faith, atheists should omit it.

XHTML5 - application/xhtml+xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<head>
		<title>Hello</title>
	</head>

	<body>
		<p>Hello World!</p>
	</body>
</html>
 • DOCTYPE je nepovinný
 • Deklarace kódování jen v XML hlavičce

Hlavní cíle HTML5

 • non-draconian error handling
 • cca 20 000 testů

Z čeho se skládá HTML5

Specifikace běžně používaného

Sémantické značky

 • Za lepší přístupnost

AJAX s historií

Dvě řešení

 1. Stav v URL + událost hashChange
 2. Stav v objektu + history.pushState()
  + PopStateEvent
 • Stávající řešení a la www.mapy.cz

Data Storage

Offline webové aplikace

Značka event-source

Značka datagrid

Značka canvas

Značky Audio a Video

Komunikace mezi dokumenty (okny)

Peer-to-peer

 • Broadcastování

Opera implementovala

Firefox implementoval

Safari implementovalo

Internet Explorer 8 beta implementoval

Kdy tu bude HTML5?

Další informace

5 > 4

5 > 3

5 > 2

5 > 1

Otázky?

(Následuje část: Web Forms 2.0)